Tag Archive: Rumunia

Zwolennicy Wielkiej Rumunii

Zwolennicy Wielkiej Rumunii to rumuńska organizacja antykomunistyczna w rumuńskiej części Banatu działająca w latach 1948-1949. Organizacja ta została utworzona we wrześniu 1948 r. w Timişoarze przez miejscowego urzędnika Ioana Tănase. Głównym przejawem jej działalności było rozkolportowanie około tysiąca ulotek antyrządowych…
Read more

Grupa partyzancka Gavrila Vatamaniuca

Grupa partyzancka Gavrila Vatamaniuca to rumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca na Bukowinie w latach 1949-1955. 25 listopada 1949 r. zdezerterował z bronią sierżant żandarmerii Gavril Vatamaniuc, zagrożony aresztowaniem z powodów politycznych przez Securitate. Ukrył się w lasach w rejonie Suczawy,…
Read more

Grupa Ionescu Diamandi

Grupa Ionescu Diamandi torumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca w latach 1949-1950. Kapitan lotnictwa Ionescu Diamandi 19 listopada 1946 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa za protesty w sprawie sfałszowania wyborów parlamentarnych. W 1949 r. udało się mu się jednak zbiec…
Read more

Grupa Gligora Cantemira

Grupa Gligora Cantemira to rumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca w latach 1947-1952. Gligor Cantemir, który był członkiem Żelaznej Gwardii, zimą 1945 roku został przez Niemców zrzucony na spadochronie na obszarze gminy Gurahonţ w rejonie miasta Arad. Zorganizował obóz w lasach…
Read more

Grupa Capoty – Dejeu

We wrześniu 1948 roku z powodu represji komunistycznych spowodowanych oporem chłopów przeciwko kolektywizacji w rejon Valea Drăganului w Górach Zachodniorumuńskich zbiegła pewna liczba chłopów. Niedługo potem przyłączyły się do nich inne osoby, występujące przeciwko reżimowi komunistycznemu, wśród których znaleźli się…
Read more

Grupa Adriana Mihuţiu

Grupa Adriana Mihuţiu to rumuńska antykomunistyczna grupa zbrojna działająca w latach 1948-1956. W 1946 r. pochodzący z miejscowości Măderat Adrian Mihuţiu, student politechniki w Timişoarze, protestował przeciwko represjom komunistycznym skierowanym przeciwko studentom z Cluju. W obawie przed aresztowaniem w maju…
Read more

Gheorghe Arsenescu

Gheorghe Arsenescu urodził się 31 maja 1907 roku w Câmpulung w Rumunii, zmarł 29 maja 1962 r. w więzieniu Jilava w Bukareszcie. Był rumuńskim wojskowym w stopniu podpułkownika, w latach powojennych dowódca antykomunistycznego oddziału partyzanckiego Haiducii Muscelului. Ukończył liceum Dinicu…
Read more