Tag Archive: Ruch oporu w Czechosłowacji

Vladivoj Tomek

Vladivoj Tomek urodził się 9 czerwca 1933 roku w Pradze, zmarł 17 listopada 1960 r. także w Pradze. Był czechosłowackim skautem, przywódcą antykomunistycznej grupy zbrojnej w okresie powojennym. Uczęszczał do gimnazjum w Pradze.  Po przejęciu władzy przez komunistów w lutym…
Read more

Jaromír Nechanský

Jaromír Nechanský urodził się 4 grudnia 1916 roku w Pradze, zmarł 16 czerwca 1950 r. również w Pradze. Był czechosłowackim wojskowym, szefem sekcji wojskowej Czechosłowackiej Rady Narodowej pod koniec II wojny światowej. Służył też jako agent amerykańskich służb wywiadowczych w…
Read more

Rudolf Fuksa

Rudolf Fuksa urodził się 27 listopada 1930 roku w Švermovie, zmarł 9 sierpnia 1952 r. w Pradze. Był czechosłowackim współpracownikiem amerykańskich służb wywiadowczych w latach powojennych Uczęszczał do szkoły w Kostelcu nad Labem. Po zakończeniu II wojny światowej jego rodzice…
Read more

Czarny Lew 777

Czarny Lew 777 to czechosłowacka organizacja antykomunistyczna działająca w latach powojennych. Założona została pod koniec 1948 roku, po przejęciu władzy przez komunistów w lutym tegoż roku, przez Jiří Řezáča i Jarosłava Sirotka. Główną rolę odgrywał J. Řezáč. Pochodzili oni z…
Read more

Biała Legia

Biała Legia była antykomunistyczną organizacją konspiracyjną w Czechosłowacji w okresie powojennym. Założona została przez słowackich emigrantów w drugiej połowie lat 40. w Austrii. Główna siedziba mieściła się w Wiedniu. Na jej czele stanęli Jozef Vicen i dr J. Mikula. Nazwiązali…
Read more