Tag Archive: realizm

Nicolai Hartmann

Życie Nicolai Hartmann (1882-1950) pochodził z Niemców Bałtyckich, urodził się w Rosji, skończył uniwersytet w Petersburgu. Na dalsze studia wyjechał do Niemiec i tam na stałe pozostał. Doktoryzował się, a potem w 1909 r. habilitował w Uniwersytecie Marburskim. W nim…
Read more

Realizm i neorealizm

Realizm – podobnie jak liberalizm – stanowi owoc długiej tradycji historycznej i filozoficznej, choć jego bezpośrednie zastosowanie do spraw międzynarodowych jest rzeczą nową. Realizm opiera się na założeniu, że jednostka kieruje się przede wszystkim egoizmem i dąży do władzy. Jednostki…
Read more