Tag Archive: Przyczyny emocjonalne chorób

Choroby psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne to choroby somatyczne (fizyczne), w powstaniu których biorą istotny udział czynniki psychologiczne (głównie emocjonalne). Określenie „psychosomatyczny„ wprowadził 1818 roku niemiecki psychiatra Heinroth. Emocje przyczyniające się do powstania chorób psychosomatycznych to zazwyczaj sytuacje konfliktowe, frustracje czy gniew, zwłaszcza jeśli…
Read more