Tag Archive: postrzeganie przez człowieka

Postrzeganie

Postrzeganie to inaczej odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych bądź czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach naszego mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania. Organizm człowieka może postrzegać…
Read more