Tag Archive: polityka

Polityka Protekcjonizmu

Polityka protekcjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych polega na wykorzystywaniu przez państwo środków i narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym także polityki makroekonomicznej, do osiągnięcia celów tej polityki. Protekcjonizm w handlu zagranicznym jest pochodną polityki interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Zwolennicy interwencjonizmu…
Read more

Nacjonalizm jako ruch polityczny

Nacjonalizm jako ruch polityczny (national movement) polega na organizowaniu zgromadzeń odnoszących się do narodowych symboli, publikowaniu tekstów ośmieszających albo poniżających inne narody czy na walce zmierzającej do stworzenia suwerennego państwa narodowego (Smith, 1991). Ruch nacjonalistyczny podkreśla także jedność i unikatowość…
Read more

Przywództwo polityczne – cechy charakterystyczne

Sformułowania ?przewodzić komuś”, ?być przywódcą” oznaczają, iż pewna osoba w sposób względnie trwały i przewidywalny wywiera wpływ na innych ludzi tworzących grupę lub tłum (Katz, 1973; por. też np. Le Bon, 1986). Tym samym przywództwo nie jest zjawiskiem izolowanym; bez…
Read more

Podstawy myślenia politycznego

Myślenie polityczne (jak wszelkie inne jego formy) może się dokonywać dzięki posiadaniu odpowiednio rozbudowanego systemu wiedzy. Wiedza to zapisany w umyśle system pojęć odnoszących się do faktów (wiedza deklaratywna), sposobów działania (wiedza proceduralna) i norm (wiedza normatywna). Mogą to być…
Read more