Tag Archive: Podstawowy błąd atrybucji psychologia

Podstawowy błąd atrybucji

Podstawowy błąd atrybucji jest pojęciem wprowadzonym do psychologii społecznej przez Lee Rosa. Opisuje powszechną skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru) przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sytuacyjnych, zewnętrznych. Oto przykład: 90% nauczycieli matematyki…
Read more