Archiwa tagu: Paleokonserwatyzm doktryna

Paleokonserwatyzm

Paleokonserwatyzm to nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści mają krytyczną postawę wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks and balances). Myśliciele tego nurtu w większym stopniu niż neokonserwatyści zwracają uwagę na potrzebę powrotu… Dowiedz się więcej »