Tag Archive: Paleokonserwatyzm doktryna

Paleokonserwatyzm

Paleokonserwatyzm to nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści mają krytyczną postawę wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks…
Read more