Tag Archive: odmiana nazw pospolitych

Odmiana nazw pospolitych

Po ustaleniu rodzaju deklinowanego rzeczownika można próbować przypisać mu zbiór końcówek fleksyjnych właściwych danemu paradygmatowi. Operacja taka wiąże się na ogół z wyborem odpowiedniej końcówki spośród dwóch, trzech, czterech (rzadziej pięciu lub sześciu) typowych dla danego przypadka. Wybór ten zależy…
Read more