Tag Archive: Nurt nowej szkoły austriackiej

Nowa szkoła austriacka

Nowa szkoła austriacka to nurt polityki gospodarczej, którego przedstawiciele nawiązują do dorobku klasycznej szkoły austriackiej (Menger, Bohm-Bawerk). Najbardziej znanym przedstawicielem nurtu nowej szkoły austriackiej był F. von Hayek, uczeń L. von Misesa. Prace tego autora uznano powszechnie za wykładnię polityczną…
Read more