Tag Archive: Nurt action research

Action research

Action research jest zbiorem metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele tego nurtu starają się przede wszystkim zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swe poglądy….
Read more