Tag Archive: Neokorporatyzm

Neokorporacjonizm

Neokorporacjonizm jest hipotezą twierdzącą, że nacisk w polityce gospodarczej nie powinien być kładziony jedynie na poszukiwanie i wybór priorytetów, lecz także na koordynację i wdrażanie tej polityki. Oznacza wysoko skoordynowaną i zorganizowaną strukturę reprezentacji interesów pracodawców i związków zawodowych, wraz…
Read more