Archiwa tagu: Milton Friedman

Monetaryzm

Monetaryzm to szkoła myśli ekonomicznej zajmująca się badaniem wpływu polityki pieniężnej państwa na dochód narodowy. W obrębie tego działu ekonomii istnieje wiele rozbieżności teoretycznych oraz ideologicznych. Monetarystą można nazwać się w tym sensie każdego ekonomistę zajmującego się tą dziedziną niezależnie od jego poglądów w tej sprawie. Monetaryzm podkreśla długookresową neutralność pieniądza, brak krótkookresowej neutralności pieniądza,… Dowiedz się więcej »