Tag Archive: Medaro Rosso

Ceroplastyka

Ceroplastyka to rodzaj sztuki rzeźbiarskiej, w której rzeźby wykonywane są w wosku. Znana już od starożytności (Egipt, Persja, Grecja, Italia) gdzie materiał ten był używany m.in. do wykonywania masek portretowych. W okresie Średniowiecza z wosku rzeźbiono figurki wotywne o tematyce religijnej i portrety. Na przełomie XIX wiek-XX wieku technikę tę wykorzystywał jeden…
Read more