Tag Archive: Leseferyzm powstanie

Leseferyzm

Leseferyzm (fr. laissez faire) został sformułowany przez fizjokratów francuskich, a najpełniej realizowany był w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Jest toogląd filozoficzno-ekonomiczny głoszący wolność jednostki, zwłaszcza w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Za popularyzatora tego określenia uznaje się J.V. Gournaya. Wyraża dążenie do wolności gospodarowania…
Read more