Archiwa tagu: interwencjonizm państwowy

Interwencjonizm państwowy

Interwencjonizm państwowy to polityka  gospodarcza polegająca na aktywnym oddziaływaniu państwa na przebieg procesów gospodarczych. Jest przeciwieństwem liberalizmu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: pobudzenie popytu globalnego, którego niski poziom uznaje się za jedną z przyczyn wahań koniunkturalnych, ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, podniesienie tempa wzrostu gospodarczego.… Dowiedz się więcej »

Polityka Protekcjonizmu

Polityka protekcjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych polega na wykorzystywaniu przez państwo środków i narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym także polityki makroekonomicznej, do osiągnięcia celów tej polityki. Protekcjonizm w handlu zagranicznym jest pochodną polityki interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Zwolennicy interwencjonizmu państwowego uważają, iż założenia klasycznej teorii wolnego rynku i handlu (w tym zwłaszcza: istnienie doskonałej… Dowiedz się więcej »