Tag Archive: Iluzja grupowania definicja

Iluzja grupowania

Iluzja grupowania jest naturalną tendencją ludzi do doszukiwania się wzorców tam, gdzie w rzeczywistości one nie istnieją. Ponieważ elementy każdego układu pozostają ze sobą zawsze w jakiejś relacji, jeśli jest ich wystarczająco wiele, to zawsze możemy znaleźć wśród nich coś,…
Read more