Archiwa tagu: Elizabeth 0’Kelly

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, Powszechny Kodeks Obywatelski) jest austriackim kodeksem cywilnym z 1811 roku, opracowanym przez Franza Zeillera. Cesarską sankcję uzyskał 1 czerwca 1811 roku. Utworzony został na bazie Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego opierał się na prawonaturalnych zasadach wolnej własności, swobodzie umów. Oprócz regulacji typowych dla kapitalizmu zawierał wiele reliktów feudalnych. Oprócz krótkiego wstępu ABGB obejmował… Czytaj dalej »

Osoby prywatne w stosunkach międzynarodowych

Podobnie jak przywódcy zajmujący formalne stanowiska i posiadający znaczne możliwości nie tylko uczestnictwa, ale i kształtowania stosunków międzynarodowych, także osoby prywatne mogą odgrywać i odgrywają w tym procesie kluczowe role. Takie niepełniące żadnej oficjalnej roli osoby mogą dzięki zbiegowi okoliczności, swoim zdolnościom lub zasobom, podejmować niezależne działania w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Mniej związane regułami tej… Czytaj dalej »