Tag Archive: Efekt przekonania

Efekt przekonania

Efekt przekonania jest zaburzeniem wnioskowania dedukcyjnego, które polega na ocenianiu poprawności rozumowania na podstawie jego konkluzji, zamiast na podstawie całego rozumowania. W serii eksperymentów (Evans,1983) badanym przedstawiano argumentację logiczną i proszono o ocenę, na ile konkluzja wynika z przedstawionych argumentów….
Read more