Archiwa tagu: dyplomacja

Osoby prywatne w stosunkach międzynarodowych

Podobnie jak przywódcy zajmujący formalne stanowiska i posiadający znaczne możliwości nie tylko uczestnictwa, ale i kształtowania stosunków międzynarodowych, także osoby prywatne mogą odgrywać i odgrywają w tym procesie kluczowe role. Takie niepełniące żadnej oficjalnej roli osoby mogą dzięki zbiegowi okoliczności, swoim zdolnościom lub zasobom, podejmować niezależne działania w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Mniej związane regułami tej… Czytaj dalej »

Sztuka dyplomacji

Tradycyjna dyplomacja polega na tym, że państwa starają się wpłynąć na zachowania innych państw, podejmując konkretne działania lub powstrzymując się od działań albo prowadząc dyplomację publiczną. Posługując się dyplomacją w celu wykorzystania siły, dane państwo może: Wyrazić wobec innego kraju – publicznie lub w sposób poufny – swoje niezadowolenie z wybranej przez ten kraj polityki.… Czytaj dalej »