Tag Archive: dopełnienie

Szyk wyrazów w zdaniu polskim

W typologii lingwistycznej polszczyzna została uznana za język fleksyjny, to znaczy taki, w którym funkcję danego wyrazu w zdaniu wyznacza końcówka deklinacyjna lub koniugacyjna, nie zaś – miejsce w ciągu linearnym. Trafność tej konstatacji można wykazać na kilku prostych przykładach….
Read more