Tag Archive: Doktryna Dullesa założenia

Doktryna Dullesa

Doktryna Dullesa ogłoszona została w 1949 roku przez sekretarza stanu w administracji Eisenhowera Johna Dullesa. Zakładała zmianę podstawowej doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej z dotychczasowej – powstrzymywania ekspansji światowego komunizmu – na doktrynę wypierania (roll back) obecności Związku Radzieckiego w rejonach…
Read more