Tag Archive: Doktryna Breżniewa

Doktryna Breżniewa

Doktryna Breżniewa (inaczej zwana też doktryną „ograniczonej suwerenności”) została przyjęta w 1968 roku, kiedy to miała miejsce interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Zakładała ona, że w krajach Układu Warszawskiego obowiązuje ograniczenie suwerenności państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej (w…
Read more