Archiwa tagu: definicja pojęcia konstytucja

Konstytucja

Konstytucja jest aktem prawnym określanym także jako ustawa zasadnicza. Dokument ten zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić zagadnienia różnego rodzaju. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych (np. głowa państwa, parlament), oraz podstawowe prawa, wolności… Dowiedz się więcej »