Tag Archive: Czynnikowa teoria osobowości

Teoria cech

Teorie cech w psychologii osobowości to podejście zmierzające do opisania osobowości w kategoriach cech – względnie stałych, charakterystycznych dla jednostki, zgeneralizowanych tendencji do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny –…
Read more