Tag Archive: Czym jest rozpoznawanie wzorców

Rozpoznawanie wzorców

Rozpoznawanie wzorców to pole badawcze w obrębie uczenia maszynowego. Może być definiowane jako działanie polegające na pobieraniu surowych danych i podejmowaniu dalszych czynności zależnych od kategorii, do której należą te dane. Celem rozpoznawania wzorców jest dążenie do klasyfikacji danych (wzorców)…
Read more