Tag Archive: Czym jest biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia to dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne w skali przemysłowej. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: „Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub…
Read more