Tag Archive: Cyklofrenia

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (choroba afektywna dwubiegunowa, cyklofrenia) to zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Do rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi wtedy, gdy u pacjenta występuje epizod hipomanii, manii lub epizod afektywny mieszany, a w przeszłości wystąpił chociaż raz jeden z…
Read more