Tag Archive: Chrześcijańska demokracja zasady

Chrześcijańska demokracja

Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja, od skrótu ChD) to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na wzrastające wpływy socjalizmu, mającego świecki charakter, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (napisanej…
Read more