Archiwa tagu: Cena

Cena minimalna

Cena minimalna to cena urzędowa, poniżej której zgodnie z prawem nie wolno sprzedawać danego towaru. Ustalenie ceny minimalnej następuje na wniosek producentów. Jest ona wyższa od ceny równowagi. Wprowadzenie ceny minimalnej wymaga równoczesnego przeciwdziałania zmniejszeniu popytu na rynku, poprzez interwencyjny skup przez państwo. Z praktyki wiadomo, że przedsiębiorstwa często wykorzystują istnienie ceny minimalnej do osiągnięcia… Czytaj dalej »

Cena maksymalna

Cena maksymalna to cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej może być niedobór rynkowy. Cena maksymalna jest na ogół niższa od ceny równowagi rynkowej. Wprowadzana jest tylko w nielicznych przypadkach, gdy według decydentów wymaga tego ważny interes społeczny (np. ceny mieszkań komunalnych dla najbiedniejszych rodzin). Często… Czytaj dalej »

Cena relatywna

Cena relatywna to relacja ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra, o ilości innych dóbr, które należy poświęcić, aby towar nabyć.

Cena netto

Cena netto nie zawiera podatku VAT, co oznacza, że produkt zakupiony po tej cenie nie podlega tzw. „konsumpcji”, czyli przeznaczony jest do dalszego przetworzenia lub odsprzedaży przez nabywcę – przedsiębiorcę będącym płatnikiem VAT. Oczywiście kwota VAT musi zostać zapłacona, ale zostanie zwrócona przedsiębiorcy przez dalszego nabywcę towaru lub usługi. Wielu przedsiębiorców chciałoby uniknąć oddawania nadwyżki… Czytaj dalej »

Cena

Cena to wyrażona w pieniądzu relacja między dwoma towarami. W ujęciu marketingowym jest to zespół decyzji cenowych, mających na celu ustalenie ceny, akceptowanej przez nabywcę oraz przynoszącej zysk producentowi / sprzedawcy. Cena jest jednym z elementów kompozycji marketingowej. W krótkim okresie przedsiębiorstwo może oferować produkt poniżej ceny przynoszącej maksymalny zysk w danym przedziale czasowym, a… Czytaj dalej »