Tag Archive: Burżuazja według Marksa

Burżuazja

Termin „burżuazja” pierwotnie był synonimem mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa. Burżuazji przypisuje się swoisty styl życia: model rodziny, upodobania, hierarchię wartości, itd. Zamożne mieszczaństwo było główną siłą…
Read more