Archiwa tagu: bodźce

Bodziec warunkowy

Bodziec warunkowy to w teorii odruchów warunkowych pierwotnie obojętny lub mający inne znaczenie bodziec, który regularnie poprzedzając bodziec bezwarunkowy nabiera znaczenia wyzwalającego reakcje związane i typowe dla bodźca bezwarunkowego, z którym był kojarzony. W przypadku warunkowania instrumentalnego bodziec warunkowy jest sygnałem określonej sytuacji, oznacza, że zwierzę może lub powinno wykonać konkretny ruch aby móc zaspokoić… Czytaj dalej »

Bodziec proksymalny

Bodziec proksymalny to bodziec, który pojawia się w bezpośrednim kontakcie bodźca dystalnego ze zmysłem. Jeśli patrzę na chmury, to chmury są bodźcami dystalnymi, ich obraz na siatkówce oka to bodziec proksymalny. Bodziec proksymalny pojawia się we wszystkich zmysłach – kontaktowych (dotyk, smak) i działających na dystans (wzrok, węch, słuch). Bodziec proksymalny jest mocno zniekształcony zarówno… Czytaj dalej »

Bodziec dystalny

Bodziec dystalny to bodziec działający na narządy zmysłów z pewnej odległości. Bodźcem dystalnym jest np. oglądany ekran komputera, a światło odbite od tego monitora, padające na siatkówkę oka staje się bodźcem proksymalnym. Zmysły można podzielić na kontaktowe (takie jak zmysł dotyku czy smaku) – nie ma bodźców dystalnych lub bodźce dystalne są jednocześnie proksymalnymi; zmysły… Czytaj dalej »

Bodziec

Bodziec w psychologii to jakiekolwiek zdarzenie, które może spowodować za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową lub emocjonalną). Bodziec może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii albo złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie bodźcem może być percypowane zachowanie innej osoby, słowo lub dłuższa wypowiedź, cała sytuacja wyróżniona ze względu na istotne… Czytaj dalej »

Postrzeganie

Postrzeganie to inaczej odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych bądź czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach naszego mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania. Organizm człowieka może postrzegać następujące cechy bodźców: typ energii (temperatura, dźwięk) lokalizacja w przestrzeni; natężenie. W podejściu informacyjnym postrzeganie… Czytaj dalej »