Tag Archive: Białoruska Partia Niepodległościowa – BPN

Białoruska Partia Niepodległościowa

Białoruska Partia Niepodległościowa była konspiracyjnym ugrupowaniem politycznym mających charakter nacjonalistyczny. Działała w trakcie II wojny światowej i kilka lat po wojnie. Utworzona została prawdopodobnie pod koniec 1939 r. w Wilnie. Według niektórych źródeł z kolei miało to miejsce w okupowanym…
Read more