Tag Archive: Białoruska Armia Wyzwoleńcza – Czarny Kot

Białoruska Armia Wyzwoleńcza

Białoruska Armia Wyzwoleńcza występująca pod kryptonimem „Czarny Kot” była zbrojną organizacją antykomunistyczną działająca na sowieckiej Białorusi w drugiej połowie lat 40. i na początku lat 50. XX wieku W okresie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 na Białorusi działała konspiracyjna Białoruska…
Read more