Archiwa tagu: Alienacja

Alienacja polityczna

Pojęcie alienacji politycznej pochodzi z języka łacińskiego (alieus – obcy, wyobcowany). Dotyczy wyizolowania od świata polityki, od struktur lub elit władzy w systemie politycznym, oderwanie się, usamodzielnienie, autonomizacja instytucji politycznych, a zwłaszcza państwa od społeczeństwa i mechanizmów społecznej kontroli. Alienacja polityczna objawia się zanikiem więzi między obywatelami a sferą działania politycznego oraz brakiem identyfikacji z… Czytaj dalej »

Alienacja

Alienacja (łac. alienus, alienum – obcy, cudzy) to poczucie odizolowania od danej społeczności, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej. Termin „alienacja” został wprowadzony przez Hegla. Po raz pierwszy użyty został do krytyki burżuazji przez Mojżesza… Czytaj dalej »