Blokada pokojowa

Blokada pokojowa to zespół przedsięwzięć mający na celu odizolowanie jakiegoś państwa (terytorium, sił zbrojnych) i zmuszenie do ustępstw (terytorialnych, politycznych, ekonomicznych) lub do kapitulacji. Blokada pokojowa jest sprzeczna z zasadami prawa międzynarodowego i może być uznana za akt agresji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *