Attaché

Attaché to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attache wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoką rangę dyplomatyczną.

Wobec konieczności zmian w stosunkach międzynarodowych w XX w. zaczęto nominować do pracy w misjach dyplomatycznych specjalistów z różnych dziedzin. Powstały m.in. stopnie attaché: kulturalnego, prasowego, ekonomicznego itp.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *