Definicja sytuacji

Definicja sytuacji to pojęcie wprowadzone do socjologii przez Williama Thomasa. Jest to działanie polegające na interpretacji (zazwyczaj nieuświadamianej) przez jednostkę sytuacji, w jakiej się znalazła. Zdefiniowanie sytuacji zależne jest od jej percepcji oraz wartości, jakie dana jednostka posiada. Dla osób biorących udział w interakcji mogą istnieć różne definicje sytuacji, w zależności np. od ich sytuacji społecznej.

Problem ten był szczegółowo analizowany m.in. przez Ervinga Goffmana. Podczas interakcji definicje sytuacji upraszczane są przez tworzone fasady dostarczające podstawowych elementów definicji sytuacji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *