Bunt

przez | 22 sierpnia 2011

Bunt to pojęcie z zakresu nauk społecznych. W koncepcji Roberta Mertona oznacza ono sposób przystosowania jednostki poprzez odrzucenie celów społecznych grupy oraz społecznie uznawanych środków realizacji celów społecznych i zastąpienie ich własnymi celami oraz środkami ich osiągania. Zachowania tego typu pojawiać się mogą pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku odrzucania kultury dominującej i zastępowania jej kontrkulturą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *