Amalgamacja

Amalgamacja jest jednym z czynników asymilacji kulturowej polegającym na mieszaniu się grup etnicznych, rasowych czy wyznaniowych w wyniku zawierania małżeństw międzygrupowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *