Postrzeganie

przez | 18 maja 2011

Postrzeganie to inaczej odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych bądź czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach naszego mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania.

Organizm człowieka może postrzegać następujące cechy bodźców:

  • typ energii (temperatura, dźwięk)
  • lokalizacja w przestrzeni;
  • natężenie.

W podejściu informacyjnym postrzeganie jest procesem kategoryzacji, w którym na podstawie rozpoznanych cech przedmiotu wnioskuje się, czym on jest.

Jego cechy to:

  • decyzyjność – wnioskowanie i przydzielenie do kategorii poprzez wykluczanie kolejnych hipotez,
  • kategorialność – istnieją reguły na podstawie których rzeczy i zjawiska są klasyfikowane jako równoważne,
  • reprezentacyjność – istnienie w umyśle odbicia świata – mapy poznawczej.

Przebieg procesu postrzegania

  1. prymitywna kategoryzacja – wyodrębnienie figury z tła,
  2. poszukiwanie wskazówek – szukanie cech, postawienie hipotezy,
  3. sprawdzenie dla potwierdzenia,
  4. zakończenie potwierdzania – nabycie poczucia pewności.

Postrzeganie nie zależy od gotowości percepcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *