Efekt zaprzeczania

przez | 26 maja 2011

Efekt zaprzeczania to określenie ludzkiej tendencji do krytycznego analizowania informacji, które są sprzeczne z naszymi poglądami oraz bezkrytycznego akceptowania informacji, które są z nimi zgodne.

Jest to błąd poznawczy mający silny związek  z efektem potwierdzania, określającym tendencję do unikania faktów, mogących podważyć nasze poglądy.

W badaniach psychologicznych (Lord, Ross, Lepper, 1979) prezentowano 24 zwolennikom i 24 przeciwnikom kary śmierci wyniki rzekomych badań nad tą karą. Stwierdzono, że badania, których wnioski były zgodne z wcześniejszą opinią oceniającego były oceniane znacznie wyżej niż te, których wnioski były przeciwne. Oceniający potrafili przy tym przytoczyć wiele argumentów i szczegółów na potwierdzenie swojej oceny. Faktycznie wszystkim prezentowano dokładnie te same badania, zmieniając jedynie rzekome wnioski z nich wynikające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *