Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

przez | 9 września 2011

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) to polski urząd państwowy, realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego utworzone zostało na podstawie art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której tekst jednolity ogłoszony został w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późniejszymi zmianami). W ramach ustawowego upoważnienia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie organizacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego ustalił organizację i zadania Biura.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za jego działalność przed Prezydentem RP. W początkowym okresie funkcjonowania (1991) Biuro podlegało Ministrowi Stanu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *