Audyt

przez | 28 lipca 2011

Audyt to ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej. Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat danej jednostki ludzkiej lub organizacyjnej w ramach oceny w oparciu o przeprowadzone testy. Ze względów praktycznych, celem audytu jest dostarczenie tylko racjonalnego zapewnienia o braku istotnych błędów, dlatego w audycie stosowane są często statystyczne metody doboru próby do badania.

Audyt przeprowadzany jest przez kompetentny i niezależny zespół audytujący. Zespół audytujący składa się z jednego lub więcej audytorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *