Akt administracyjny

przez | 19 lipca 2011

Akt administracyjny to jedna z prawnych form działania administracji publicznej. Jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów proceduralnego prawa administracyjnego (i w wykonaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego).

W prawie administracyjnym materialnym akt taki nosi nazwę decyzji administracyjnej, w prawie postępowym jest to postanowienie, a w prawie ustrojowym rozstrzygnięcie nadzorcze. Aktami administracyjnymi są także nakazy, licencje, koncesje i pozwolenia.

Za pomocą aktu administracyjnego norma prawna abstrakcyjna i generalna zostaje przekształcona w normę konkretną i (w większości przypadków) indywidualną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *