Accidentalia negotii

przez | 14 lipca 2011

Accidentalia negotii to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, oznaczające kategorię składników treści czynności prawnej, które nie wpływają na istotę tej czynności (np. na to, czy daną umowę uznamy za umowę sprzedaży czy najmu), jednakże mocą woli stron zostały podniesione do rangi istotnych. Do accidentalia negotii mogą należeć między innymi postanowienia dotyczące warunku i terminu, pactum de non cedendo, zastrzeżenie kary umownej, prawa pierwokupu i wiele innych klauzul o mniej lub bardziej uregulowanej treści.

Wyróżnia się:

  • accidentalia negotii uregulowane w ramach określonego typu czynności prawnych ? np. zastrzeżenie polecenia w umowie darowizny;
  • accidentalia negotii uregulowane samoistnie ? bez związku z określonym typem czynności, np. warunek, termin, zadatek, prawo odstąpienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *