Burmistrz

przez | 21 września 2011

Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane.

W Polsce urząd burmistrza pojawił się w XIII wieku, wraz z rozwojem samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym rady miejskiej, wybieranym zwykle co kwartał spośród rajców. W XIX wieku nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od funkcji przewodniczącego rady miejskiej. Niedługo po II wojnie światowej – w 1950 roku – w Polsce  urząd burmistrza zniesiono i jego kompetencje przejęły Miejska Rada Narodowa, później po reformie w latach 1973-1975 kompetencje przejął naczelnik miasta, zaś urząd burmistrza przywrócono po przywróceniu samorządu terytorialnego w 1990 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *