Katolicka doktryna społeczna

przez | 10 czerwca 2011

Katolicka doktryna społeczna jest zbiorem poglądów dotyczących życia społecznego, kapitalizmu i jego społecznej konsekwencji. Głosi ona, że Kościół popiera działania mające na celu polepszenie sytuacji materialnej ludności, jednakże nie godzi się na ucisk i niesprawiedliwość społeczną. Współcześnie katolicka doktryna społeczna uznaje elementarne wartości chrześcijańskie i niezbędną powtórną ewangelizację jako najlepszą drogę do uzyskania pokoju i rozwoju na świecie.

Katolicka doktryna społeczna łączy zasady gospodarki rynkowej z wartościami etyki chrześcijańskiej poprzez dodanie stosownych poprawek do kapitalistycznej organizacji gospodarki (własność jest obciążona hipoteką społeczną – dysponent własności ma określone zobowiązania wobec innych ludzi; bogacenie się, dążenie do zysku jest dobrze widziane, ale tylko wtedy, gdy jest środkiem osiągania dobra wspólnego – powstrzymywanie się od nadmiernej konsumpcji, a zamiast tego inwestowanie zysków np. aby stworzyć nowe miejsca pracy).

Bliski tej doktrynie jest model społecznej gospodarki rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *