Akcja zwykła

Akcja zwykła to akcja dająca jej posiadaczowi jeden głos na jedną akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie jej likwidacji. Mogą to być zarówno akcje imienne jak i na okaziciela.

Na giełdzie obraca się akcjami zwykłymi na okaziciela, ale w formie zdematerializowanej: zamiast przekazywania ich z rąk do rąk w zamian za gotówkę, transakcje odbywają się elektronicznie i polegają na przeniesieniu zapisu o posiadaniu danych akcji z jednego rachunku maklerskiego na drugi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *