Aktywacja

przez | 16 lipca 2011

Aktywacja jest procesem przemiany trwałego jądra atomowego w jądro nietrwałe w wyniku pochłonięcia przez nie cząstki elementarnej. Aktywacje uzyskuje się poprzez bombardowanie substancji aktywowanej wiązkami cząstek o odpowiedniej energii. Aktywacja może zachodzić również naturalnie, czego przykładem jest powstawanie 14C.

Stan nasycenia, aktywność nasycenia uzyskuje się, kiedy liczba rozpadających się jąder równa jest licznie nowych jąder. Aktywność nasycenia jest proporcjonalna do strumienia cząstek aktywujących i makroskopowego przekroju czynnego. Zwykle następuje po czasie 10 okresów półrozpadu jądra powstającego przez aktywację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *